Atsakomybės ribojimas

Pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą lažybų internete reklama yra draudžiama. LazybosInternetu.com lankymas esant Lietuvos teritorijoje pažeidžia minėtą įstatymą. Todėl jei šiuo metu esate Lietuvos teritorijoje, privalote uždaryti šį naršyklės langą. Už šio perspėjimo nesilaikymą LazybosInternetu.com neatsako.

Tinklalapis LazybosInternetu.com yra privati nuosavybė. Visa tinklalapyje pateikta informacija yra intelektinė nuosavybė. Jo savininkai šiame tinklalapyje lankytis bei bet kaip naudoti (skaityti, kopijuoti, spausdinti, ir kt.) jame pateiktą informaciją draudžia:
– valstybės pareigūnams ir tarnautojams,
– asmenims iki 18 metų,
– teismo pripažintiems neveiksniais asmenims.

Veiksmai, atlikti nepaisant aukščiau nurodyto draudimo, yra laikomi teisiškai niekiniais. LazybosInternetu.com, arba tinklalapio partneriai, gins nuosavybės teisę įstatymų ir tarptautinės teisės numatyta tvarka, o visi pažeidėjai bus patraukti civilinėn, bei baudžiamojon arba administracinėn atsakomybėn.

Rekomenduojame pasitikrinti vietinius įstatymus prieš pradedant statyti bet kurioje lažybų bendrovėje. Jūsų mieste, valstybėje ar gyvenamojoje vietoje internetinės lažybos turi būti teisėtos, o lošimams bei mokesčių mokėjimui jūs turite būti sulaukęs tinkamo amžiaus. Žinoti vietinius įstatymus yra jūsų atsakomybė, LazybosInternetu.com atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės, jei statote internetinėse lažybose nepaisydami šios rekomendacijos.

LazybosInternetu.com neatsako už šiame tinklapyje pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą ar kokybę. Dėl šios priežasties bus atmestos bet kokios pretenzijos dėl žalos, patirtos dėl pateiktos informacijos naudojimo, įskaitant bet kokią informaciją, kuri yra neišsami ar neteisinga.

LazybosInternetu.com neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesogiai atsirasti kaip LazybosInternetu.com tinklapyje pateiktos informacijos padarinys.

Visi pasiūlymai, pateikti LazybosInternetu.com tinklapyje yra neprivalomi vykdyti ir neįpareigojantys. Puslapių dalis ar visą tinklapį, įskaitant visus pasiūlymus ir informaciją, LazybosInternetu.com gali papildyti, pakeisti bei iš dalies ar visiškai pašalinti be atskiro įspėjimo.

LazybosInternetu.com tinklapyje gali būti talpinamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius. LazybosInternetu.com neatsako už šiuose tinklapiuose pateiktą informaciją, jos turinį ir vykdomą veiklą. Jei, naudojantis ten pateikta informacija, būtų patirta bet kokia žala, už ją galėtų atsakyti tik atitinkamų tinklapių autorius, o ne LazybosInternetu.com.

LazybosInternetu.com neatsako už jokius lankytojų parašytus komentarus, paskelbtus LazybosInternetu.com.

LazybosInternetu.com nenaudoja jokios kitų autorių teisių saugomos medžiagos, arba naudoja ją nurodydamas atitinkamo objekto autorių teisių savininką. Jei radote autorių teisių saugomą objektą, kurio autorių teisių savininkas nenurodytas, tai reiškia, kad LazybosInternetu.com nepavyko nustatyti autorių teisių savininko. Tokio netyčinio autorių teisių pažeidimo atveju LazybosInternetu.com pašalins objektą iš tinklapio, arba, gavęs pranešimą, nurodys prie jo atitinkamą autorių teisių savininką.

Visas LazybosInternetu.com pateiktas turinys, įskaitant ir šį perspėjimą bei kitą šiame puslapyje esantį tekstą, yra autorinė nuosavybė ir bet koks jų naudojimas be raštiško LazybosInternetu.com sutikimo yra autorinių teisių pažeidimas užtraukiantis baudžiamąją arba administracinę atsakomybę.

Šis atsakomybės ribojimas yra tinklapio LazybosInternetu.com dalis. Jei kurios nors šio teksto dalys ar atskiros formuluotės yra neteisėtos ar neteisingos, kitų dalių turiniui ir galiojimui šis faktas nedaro įtakos.

Jei turite daugiau klausimų ar kyla problemų dėl šio atsakomybės ribojimo, prašome susisiekti su mumis.