Privatumo politika

LazybosInternetu.com pripažįsta privatumo svarbą, gerbia Jūsų privatumą ir laikosi interneto etikos bei saugumo principų. Privati informacija, gauta iš lankytojų LazybosInternetu.com svetainėje, yra laikoma griežtai konfidencialia ir nėra parduodama, panaudojama, išnuomojama, skolinama arba kitaip atskleidžiama, jei Jūs tam nepritarėte.

LazybosInternetu.com siūlo paslaugas, kurias naudojant nereikalaujama registruotis ar pateikti asmeninės informacijos.

LazybosInternetu.com renka tokio tipo neasmeninę informaciją:

  • Jūsų IP adresas, apsilankymo data, laikas bei kitokia naršyklės informacija. Ši informacija renkama tik siekiant pagerinti LazybosInternetu.com lankytojų įspūdžius, ji neidentifikuoja Jūsų asmeniškai.
  • Jūsų parašyti komentarai.
  • Jūsų atsiųsti elektroniniai laiškai ir Jūsų elektroninio pašto adresas. Šie duomenys renkami ir saugojami siekiant apdoroti užklausas, atsakyti į klausimus ir tobulinti LazybosInternetu.com

LazybosInternetu.com gali pateikti nuorodas į kitus tinklapius formatu, leidžiančiu stebėti, ar tomis nuorodomis naudojamasi. Šią informaciją naudojame turinio ir reklamos kokybei gerinti. Ši informacija renkama tik siekiant pagerinti LazybosInternetu.com lankytojų įspūdžius, ji neidentifikuoja Jūsų asmeniškai.

Su Jumis susisieksime tik jei to pageidausite. Jokia mūsų renkama informacija nėra ir nebus perduodama trečiosioms šalims ar naudojama reklaminiais tikslais be Jūsų sutikimo.

Ši privatumo politika taikoma tik LazybosInternetu.com. Nekontroliuojame tinklapių, kurių nuorodos pateiktos LazybosInternetu.com tinklapyje. Šie tinklapiai gali įdėti savo slapukus (cookies) ar kitokius failus į Jūsų kompiuterį, rinkti Jūsų duomenis ar prašyti asmeninės informacijos.

LazybosInternetu.com asmeninę informaciją apdoroja tik tais tikslais, kurie aprašyti šioje privatumo politikoje. LazybosInternetu.com nerenka ir nenaudoja Jūsų informacijos kitais tikslais, nei aprašyti šioje privatumo politikoje, nebent iš anksto gausime Jūsų sutikimą.

Su trečiosiomis šalimis LazybosInternetu.com dalinasi tik tam tikra sukaupta neasmenine lankytojų informacijos dalimi. Tokia informacija neidentifikuoja Jūsų asmeniškai.

LazybosInternetu.com imasi apsaugos priemonių siekdami apsaugoti duomenis nuo neįgaliotos prieigos, keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

LazybosInternetu.com renkamą informaciją gali pasiekti tik LazybosInternetu.com darbuotojai ir atstovai, kurie turi ją žinoti, kad galėtų valdyti, plėtoti ar tobulinti LazybosInternetu.com. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai ir jei jie pažeidžia tokius įsipareigojimus, jiems gali būti taikomos drausminės priemonės.

Ši privatumo politika gali būti keičiama. Bet kokius privatumo politikos pakeitimus skelbsime šiame puslapyje.

Jei turite daugiau klausimų ar kyla problemų dėl šios privatumo politikos, prašome susisiekti su mumis.